Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 19.04.2024. godine, sa početkom u 10:39 održana je predavanje, mesto Miroč , opština Majdanpek, Seoski dom
sa temama:
1. 10:39 do 11:09 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Vladimir Stanković
2. 11:00 do 11:38 SCAP Projekat , savetodavac Ivana Stanković

Cilj najavljenog predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa Projektom SCAP, kao i sa osiguranjem u poljoprivredi. Prisutno je bilo deset poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Ivana Stanković

Izvor: PSSS Negotin