Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 08.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Prostorije Gradske uprave, grad Leskovac
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj održavanja tribine je bio da se prisutnim proizvođačima ukaže na uslove, potrebnu dokumentaciju, način ostvarivanja prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, životinja.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac