Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 06.11.2023. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Prostorija SO Bela Palanka
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Proizvodnja krmnog bilja , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 11:00 do 11:30 Ishrana bremenitih ovaca , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa tehnologijom proizvodnje krmnog bilja kao i sa ishranom bremenitih ovaca.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot