Objava: TRIBINA-PSSS Leskovac

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Prostorije PSSS Leskovac
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Refakcija dizel goriva , savetodavac Marinko Jovičić

Prisutni poljoprivredni proizvođači na tribini biće obavešteni o uslovima za podnošenje zahteva za refakciju dizel goriva.
Koordinator: Marinko Jovičić

Izvor: PSSS Leskovac