Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 10.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Todorovce , opština Leskovac – grad, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Konzervisanje kabaste stočne hrane , savetodavac Dejan Randjelović
2. 11:30 do 12:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Dalibor Cvetanović

Cilj predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnim postupkom konzervisanja kabaste stočne hrane, kao i značaj dobre higijenske prakse u proizvodnji maline.
Koordinator: Dejan Randjelović

Izvor: PSSS Leskovac