Objava: TRIBINA-PSSS Kuršumlija

Dana 04.03.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Donja Mikuljana , opština Kuršumlija, Gazdinstvo Vladan Deljanin
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Elektronsko podnošenje zahteva za refakciju za gorivo , savetodavac Savo Došović

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa platformom eAgrar-a, kao i postupkom za ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za kupljeno gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe
Koordinator: Savo Došović

Izvor: PSSS Kuršumlija