Najava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 09:15 održaće se tribina, mesto Saranovo , opština Rača, Poljoprivredno gazdinstvo Gorana Dugića
sa temom:
1. 09:15 do 09:45 E Agrar , savetodavac Marija Ivanović

Cilj tribine je da se prisutnima pojasni postupak ažuriranja podataka, obnove registracije i podnošenja zahteva za subvencije i povratak akcize na kupljeno gorivo, putem platforme eAgrar.
Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac