Objava: TRIBINA-PSSS Kuršumlija

Dana 04.03.2024. godine, sa početkom u 08:45 održana je tribina, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Kancelarija odeljenja za poljoprivredu
sa temom:
1. 08:45 do 09:15 Aktuelni Javni pozivi za subvencije , savetodavac Snežana Jović

Poljoprivredni proizvođači su informisani o aktuelnim Pravilnicima Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede
Koordinator: Snežana Jović

Izvor: PSSS Kuršumlija