Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 05.03.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Lučani (varošica) , opština Lučani, Opština Lučani
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Biljana Janjic
2. 11:30 do 12:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Radovan Ševarlić

Cilj predavanje je bio upoznavanje proizvođača sa značajem diverzifikacijom gazdinstva kao i Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima
Koordinator: Biljana Janjic

Izvor: PSSS Čačak