Objava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Veliki Šiljegovac , opština Kruševac – grad, Prostorije mesne kancelarije
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Obnova regostracije poljoprivrednih gazdinstava. , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj tribine je obuka proizvođača za obnovu registracije .
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac