Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 19:30 održana je predavanje, mesto Obrež , opština Varvarin, Prostorije hladnjače Nikilaki fruit
sa temama:
1. 19:30 do 20:00 Tehnologija gajenja jabuke , savetodavac Radomir Bušatović
2. 20:00 do 20:30 Zaštita zasada jabuke , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja jabuke kao i sa zaštitom zasada jabuke.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac