Objava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 20.05.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Maskare , opština Varvarin, Gazdinstvo Darka Stojkovića
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Cilj tribine bio je da se proizvođačima prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinj , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj tribine bio je da se proizvođačima prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Snježana Vujinović

Izvor: PSSS Kruševac