Objava: RADIONICA-PSSS Požarevac

Dana 18.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Ćirikovac , opština Požarevac – grad, Gazdinstvo Bojana Milovanovica
sa temom:
1. 09:00 do 09:35 Kontrola plodnosti i pravilno uzorkovanje zemljišta , savetodavac Aleksandar Stojanović

Cilj radionice je bio da se prisutni upoznaju sa značajem sistemske kontrole plodnosti zemljišta, zbog preporuke za izbalansirano unošenje NPK hraniva, kao jednog od glavnih faktora visine prinosa, kao i sa značajem pravilnog uzorkovanja.
Koordinator: Aleksandar Stojanović

Izvor: PSSS Požarevac