Objava: TRIBINA-PSSS Kruševac

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Kamenare , opština Kruševac – grad, Prostorije Doma kulture
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Snježana Vujinović
2. 14:30 do 15:00 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači informišu o elektronskom pristupanju Portalu eID kao i pružanje podrške u vezi instaliranja mobilne aplikacije ConsentID.
Koordinator: Snježana Vujinović

Izvor: PSSS Kruševac