Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Stamnica , opština Petrovac na Mlavi, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Buduće reforme agrarne politike , savetodavac Ana Đorđević
2. 10:30 do 11:00 eAGRAR , savetodavac Violeta Stanković

Cilj tribine je bio upoznati proizvođače sa platformom eAGRAR, njenim značajem i prednostima, kao i sa budućim reformama javne uprave i nacionalne agrarne politike koje nas očekuju.
Koordinator: Ana Đorđević

Izvor: PSSS Požarevac