Objava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 24.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Vitanovac , opština Kraljevo – grad, PG Kolaković Ivana
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji MPŠV , savetodavac Gordana Marušić

Cilj održavanja tribine je informisati poljoprivredne proizvođače o aktuelnim podsticajima MPŠV.
Koordinator: Gordana Marušić

Izvor: PSSS Kraljevo