Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 10:25 održana je predavanje, mesto Vrhpolje , opština Ljubovija, Poljoprivredno gazdinstvo Rada Kneževića
sa temama:
1. 10:25 do 11:01 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Milenko Đurić
2. 11:01 do 11:33 Predstavljanje portala i aplikacije za mapiranje paljenja žetvenih ostataka – dim.rs , savetodavac Milica Popadić

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa odlikama regenerativne poljoprivrede i sa portalom i aplikacijom za mapiranje paljenja žetvenih ostataka dim.rs.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica