Objava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 12.06.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Rudnica , opština Raška, PG Virijević Blagoje
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Refrakcija dizel goriva , savetodavac Jelena Grbić

Cilj održavanja tribine bio je informisati poljoprivredne proizvođače o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za gorivo koje se koristi u poljoprivredne svrhe.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo