Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 10:31 održana je obilazak ogledne farme, mesto Dobrić , opština Šabac – grad, Dobrić
sa temom:
1. 10:31 do 11:46 Zaštita leske i podizanje standarda u primarnoj biljnoj proizvodnji , savetodavac Danica Živanović

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa programom zaštite leske, kao i dokumentacijom i procedurom, neophodnom za podizanje standarda u primarnoj biljnoj proizvodnji.
Koordinator: Danica Živanović

Izvor: PSSS Šabac