Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 26.03.2024. godine, sa početkom u 07:59 održana je tribina, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Sala u PSSS Kragujevac
sa temom:
1. 07:59 do 08:35 Nacini ostvarivanja prava na subvencije ya kupljenu naftu , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac