Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 30.03.2024. godine, sa početkom u 12:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Tuleš , opština Aleksandrovac,
sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji jagode , savetodavac Milan Petrović

Cilj posete oglednoj farmi je prikaz dobre poljoprivredne prakse u zasadu jagode na otvorenom polju.
Koordinator: Milan Petrović

Izvor: PSSS Kruševac