Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 09.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, Prostorije PSSS Jagodina
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Osnovna finansijska podrška u biljnoj proizvodnji , savetodavac Ivana Gligorijević

Cilj tribine je upoznavanje polj. proizvođača sa načinom ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji
Koordinator: Ivana Gligorijević

Izvor: PSSS Jagodina