Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 13.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Izvor , opština Pirot, Prostorija MZ Izvor
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Vodič za animalne proizvode , savetodavac Srđan Čalić
2. 09:30 do 10:00 Romanovska rasa ovaca , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa proizvodnjom i prometom malih količina hrane animalnog porekla, područjem za obavljanjem tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane kao i sa Romanovskom rasom ovaca.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot