Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 01.02.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije psss
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj. , savetodavac Biljana Janjic

cilj tribine je bio upoznavanje proizvođača sa posebnim osvrtom na PDV, troškovi na gazd., račun., penziono i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u polj.
Koordinator: Biljana Janjic

Izvor: PSSS Čačak