Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 01.02.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Visočki Odorovci , opština Dimitrovgrad, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Higijena muže , savetodavac Zoran Nikolić
2. 11:00 do 11:30 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj predavanja bio je da se prisutni upoznaju sa neophodnim merama i radnjama pre, tokom i posle muže u cilju dobijanja mleka 1. klase kao i bolestima i štetočinama koštičavog voća i merama za njihovo suzbijanje.
Koordinator: Zoran Nikolić

Izvor: PSSS Pirot