Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 08.09.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Poljane , opština Beograd-Obrenovac, PG Zoran Ranković
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Radena Pljakić

Cilj tribine je da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Javnim pozivom MPŠV i podsticajima za investiranje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje
Koordinator: Radena Pljakić

Izvor: PSSS Beograd