Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 11.09.2023. godine, sa početkom u 08:59 održana je radionica, mesto Pudarci , opština Beograd-Grocka, PG Miloš Marinković
sa temom:
1. 08:59 do 09:35 Berba i pakovanje nektarine , savetodavac Radena Pljakić

Cilj radionice je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa berbom nektarine i pakovanjem u odgovarajuću ambalažu kao i prednostima uzorkovanja zemljišta u cilju popravke plodnosti zemljišta

Koordinator: Radena Pljakić

Izvor: PSSS Beograd