Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 30.08.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je tribina, mesto Skela , opština Beograd-Obrenovac, PG Vlajković Prodana
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Podsticaji za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji , savetodavac Tamara Mihailović

Cilj tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača isa Javnim pozivom za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme u biljnoj proizvodnji.
Koordinator: Tamara Mihailović

Izvor: PSSS Beograd