Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 01.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Dražmirovac , opština Jagodina – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Spremanje silaže , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj posete oglednom gazdinstvu je ukazati na osnovne probleme koji se mogu javiti pri spremanju silaže. Objasniti zašto je dobro dodati inokulatore, minazel i dr. Oprimalno vreme za spremanje silaže. Dobro sabijanje silaže kao osnovni preduslov za dobijanje dobre silaže.
Koordinator: Verica Lazarevic

Izvor: PSSS Jagodina