Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 05.02.2021. godine, sa početkom u 11:30 održana je tribina, mesto Barajevo , opština Beograd-Barajevo, Sala kancelarije za poljoprivredu
sa temom:
1. 11:30 do 12:00 Predstavljanje Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi u 2021.god. , savetodavac Violeta Veličković

Cilj ove Tribine bilo je upoznavanje proizvođača sa Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini.
Koordinator: Violeta Veličković

Izvor: PSSS Beograd