Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

Dana 04.02.2021. savetodavac Tanja Petrović posetio je udruženje Udruženje proizvođača goveda Simentalac Vitoševac, mesto Vitoševac, opština Ražanj, u periodu od 09:20 do 10:15 časova
Članovima udruženja odrađenja je analiza na uzorku zemljišta aparatom Nitraček ( N-min metoda ),kako bi se odredila tačna količina azota koju treba primeniti u prihrani pšenice,kao i vrsta azotnih mineralnih đubriva sa kojima treba prihraniti pšenicu.

Izvor: PSSS Niš