Objava: RADIONICA-PSSS Valjevo

Dana 30.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Ub , opština Ub, PG Mijušković Dejan
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom radionice prisutni biće upoznati sa izborom fungicida, pripremom i primenom u zasadu koštičavog voća.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo