Najava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 05.04.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Viča , opština Lučani, Gazdinstvo Radovanović Miodraga
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Opravdanost primene regenerativne poljoprivrede na gazdinstvima. , savetodavac Branko Tanasković

Cilj tribine je podrobnije informisanje poljoprivrednih proizvođača o pravcima regenerativne pooljoprivrede u agrarnoj perspektivi domaćinstava, kao i opravdanosti primene regenerativne poljoprivrede na parcelama njihovih vlasnika..
Koordinator: Branko Tanasković

Izvor: PSSS Čačak