Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 09:59 održana je radionica, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Sala PSSS Šabac
sa temom:
1. 09:59 do 10:30 Aktivacija kvalifikovanog elektronskog setrtifikata u klaudu , savetodavac Marina Gačić

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima pokaže kako sami mogu da aktiviraju kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac