Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Mirilovac , opština Paraćin, Dom kulture
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Zaštita pšenice , savetodavac Ružica Đukić
2. 12:30 do 13:00 E agrar , savetodavac Vera Filipović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom zaštite pšenice od bolesti i insekata i načinom izdavanja parametara u e agraru.
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina