Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 14.09.2023. godine, sa početkom u 09:07 održana je radionica, mesto Suvi Do , opština Blace, Poljoprivredno gazdinstvo Gočmanac Miroslava
sa temom:
1. 09:07 do 09:45 Tehnologija pripreme silaže cele biljke kukuruza , savetodavac Igor Petrović

Cilj radionice je bio praktičan prikaz tehnoloških postupaka prilikom spremanja silaže cele biljke kukuruza
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje