Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 12.09.2023. godine, sa početkom u 10:12 održana je radionica, mesto Loznica , opština Loznica – grad, gazdinstvo Dragana Bjelica
sa temom:
1. 10:12 do 10:50 Pravilna priprema plodova jabuke za alkoholno vrenje , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj radionice je da se proizvođačima pojasni i pokaže kako se na pravilan način pripremaju plodovi jabuke i kruške za stavljanje na alkoholno vrenje za kominu. Radionici prisustvovalo pet proizvođača.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica