Objava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:57 održana je radionica, mesto Krupac , opština Pirot, Gazdinstvo Ljubiše Ćirića
sa temom:
1. 08:57 do 10:08 Pikiranje rasada za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj radionice je bio da se prikaže praktičan primer pikiranja rasada povrća za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot