Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Bukovče , opština Jagodina – grad, Dom kulture bukovče
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Uvođenje e agrara , savetodavac Aleksandar Canić
2. 18:30 do 19:00 Zimska rezidba voća i vinove loze , savetodavac Igor Andrejić

CILJ prdavanja je upoznati proizvođačem sa e agrarom, registrovati ih na e upravu i pomoći im oko instalacije ConsentID splikscije i takođe im izdati parametre. Proizvođačima pokazati osnovne načine rezidbe voćnih vrsta, a takođe ih upoznati sa pravilnom rezidbom vinove loze.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina