Objava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 12.10.2023. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Novo Selo , opština Bela Palanka, Gazdinstvo Dragana Veljkovića
sa temom:
1. 09:30 do 10:30 Praktičan primer određivanja vlage u kukuruzu , savetodavac Olivera Gavrilović

Cilj održavanja radionice je bio da se proizvođači na praktičnom primeru upoznaju sa određivanjem procenta vlage u kukuruzu.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot