Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 10.10.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Značaj osiguranja u poljoprivredi , savetodavac Slađana Petrić
2. 15:30 do 16:00 Higijena muže krava , savetodavac Nebojša Brajović

Predavanje je imalo za cilj upoznavanje poljoprivrednika sa značajem osiguranja u poljoprivredi i higijenom muže krava.
Koordinator: Slađana Petrić

Izvor: PSSS Čačak