Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 24.01.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je radionica, mesto Delimeđe , opština Tutin, prostorija Agroveksa
sa temom:
1. 13:00 do 13:45 Praktičan prikaz obnove poljoprivrednog gazdinstva preko eAgrar-a , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je najavljena radionica čiji je cilj da se poljoprivrednicima pomogne i pokaže Praktičan prikaz obnove poljoprivrednog gazdinstva preko eAgrar-a.Prisutnih poljoprivrednika je bilo 6.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar