Objava: RADIONICA-PSSS Novi Pazar

Dana 24.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Doljani , opština Novi Pazar – grad, sala Pg Miroslava Miladinovića
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Praktičan prikaz obnove poljoprivrednog gazdinstva preko eAgrar-a , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je radionica čiji je cilj bio da se poljoprivrednim proizvođačima ( prisutnih je bilo 7) praktično prikaže obnova poljoprivrednog gazdinstva preko eAgrar-a.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar