Objava: RADIONICA-PSSS Kuršumlija

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Žitorađa , opština Žitorađa, Gazdinstvo Blagojević Jovica
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uticaj vrste hraniva na hemijski sastav mleka , savetodavac Duška Petrović

Cilj radionice je bio da se ukaže kako i koliko vrsta hraniva može imati uticaja na hemijski sastav mleka
Koordinator: Duška Petrović

Izvor: PSSS Kuršumlija