Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 08:10 održana je obilazak ogledne farme, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Gazdinstvo Petar Pavković
sa temom:
1. 08:10 do 08:52 Uvođenje dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji povrća , savetodavac Slobodan Gošić

27.06.2024. godine, održaće se obilazak ogledne farme na gazdinstvu Pere Pavkovića, gde će tema biti uvođenje dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji povrća.
27.06.2024. godine, održan je obilazak ogledne farme kod Pere Pavkovića gde je cilj bio davanje saveta oko uvođenja dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji povrća kojim se poljoprivrednik bavi na većim površinama da bi smanjio uticaj štetnih preparata i zadovoljio tržište, trebalo bi uvesti dobru poljoprivrednu praksu.
Koordinator: Slobodan Gošić

Izvor: PSSS Šabac