Objava: RADIONICA-PSSS Kragujevac

Dana 13.06.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, Prostorije PSSS Kragujevac
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 E agrar , savetodavac Biljana Milosavljević


Koordinator: Biljana Milosavljević

Izvor: PSSS Kragujevac