Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 12.06.2023. godine, sa početkom u 09:21 održana je predavanje, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Srednja Poljoprivredna škola
sa temama:
1. 09:21 do 09:52 Ljuštenje strništa , savetodavac Jovan Sušić
2. 09:48 do 10:26 Količina, vreme i način primene mineralnih đubriva , savetodavac Darko Simić

Cilj ovog predavanje je bio da se učenicima prikaže način, vreme i količine primene makroelemenata u ratarskoj proizvodnji. Takođe smo naglasili značaj laboratorijskog dokazivanja prisustva makroelemenata u rizosvernom sloju korenovog sistema i njegov značaj za pravilan rast i razvoj same biljke. Predavanju je prisustvovalo 10 učenika.
Koordinator: Jovan Sušić

Izvor: PSSS Šabac