Objava: RADIONICA-PSSS K.Mitrovica

Dana 08.02.2024. godine, sa početkom u 09:03 održana je radionica, mesto Kosovska Mitrovica , opština Kosovska Mitrovica, Prostorija PSSS Kosovska Mitrovica
sa temom:
1. 09:03 do 09:45 Praktičan prikaz popunjavanja elektronskog zahteva za osnovnu finansijsku podršku u biljnoj proizvodnji za 2024.godinu , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja radionice je bio da se poljoprivredni proizvođači praktično upoznaju sa podnošenjem zahteva u elektronskoj formi za osnovnu finansijsku podršku u biljnoj proizvodnji za 2024.godinu,
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica