Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 08.02.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Dimitrovgrad , opština Dimitrovgrad, Prostorija SO Dimitrovgrad
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Savremena proizvodnja oraha , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
2. 13:30 do 14:00 Prednosti i značaj udruživanja poljoprivrednika , savetodavac Vesna Manić

Cilj održavanja predavanja je bio da se proizvođači upoznaju sa savremenom proizvodnjom oraha kao i prednostima udruživanja.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot