Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 09.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Drenovac , opština Paraćin, zasad kruške Mihajla Miloševića
sa temom:
1. 09:00 do 09:45 Osnovna (zimska) rezidba kruške u rodu , savetodavac Igor Andrejić

CILJ radionice je pokaznom rezidbom prezentovati okupljenim poljoprivrednim proizvođačima rezidbu različitih sorti kruške u punom plodonošenju.
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina